Båt

Hos oss får du lån på timen til ny eller brukt båt. Det finnes to ulike båtregister som påvirker dine lånebetingelser.

De beste lånebetingelsene får du ved båter registrert i Norsk Ordinært Skipsregister NOR

1. Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er et offentlig kontrollorgan der vi kan tinglyse skipspantobligasjon som sikrer vårt rettsvern. Båt over 7 meter kan registreres i NOR. Det er kundens ansvar å påse at båten er registrert. Kjøp av nyere båter registrert i NOR kan fullfinansieres.

2. RS Småbåtregisteret drives av Redningsselskapet og er et frivillig register for fritidsbåter. Forsikringsselskaper krever ofte registrering av disse båtene. Vi setter krav om 35% egenkapital ved kjøp av båt registrert i småbåtregisteret/båt som ikke er registert i NOR.

Lånetype avhenger av hvor båten er registrert eller skal registreres :


Beregn lånekostnader og send inn søknad

 

Båt

Copyright © Finans Midt-Norge