Styret

Styret er sammensatt av representanter fra eieren - SpareBank 1 Nord Norge - samt eksterne medlemmer. Sammensetningen reflekterer også vårt geografiske markedsområde.

Styre

Petter Bjørkly Høiseth - leder

Vidar Joachim Bakken - nestleder

Beate Søberg - medlem

Trude Glad - medlem

Grete Hansen - medlem

Hanne Karoline Kræmer - adm. direktør