Fordeler med leasing

Leasing er en enkel og fleksibel finansieringsform, der betalingsplanen kan tilpasses objektets levetid og selskapets økonomi.

  • Rask skattemessig utgiftsføring.
  • Enkel budsjettering og regnskapsføring (kun utgiftsføring av leie).
  • Bedre forholdstall i balansen, da leasingobjektene vanligvis*) ikke aktiveres i regnskapet.
  • Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da objektssikkerheten vanligvis er tilstrekkelig.
  • Bedre likviditet. Leiekostnaden samsvarer med den tiden utstyret er i bruk og skaper inntjening.
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.
  • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.

Søk om leasing

*) for selskaper som i regnskapsmessig sammenheng defineres som store, gjelder spesifikke regler.

Nyttige lenker