Ofte stilte spørsmål

Søknadsprosess og lånebeløp  

Hvem kan søke om forbrukslån?

Alle som oppfyller våre grunnkrav kan søke om forbrukslån:Du må være mellom 23 og 65 år. Du har hatt fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste 3 år. Du har en fast årsinntekt på minimum 250.000 kroner brutto. Du har ingen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Alle våre kunder kredittvurderes.

Hvordan søker jeg ?

Du tar kontakt med din rådgiver i banken eller søker via vår hjemmeside.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan søke om lån fra 25.000 til 250.000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av blant annet inntekt og din nåværende gjeldssituasjon.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg ha på lånet?

Du kan ha inntil 5 års nedbetalingstid. Dette avhenger av størrelsen på lånet.

Når får jeg vite om jeg får innvilget lånet?

Du får umiddelbar tilbakemelding; både om lånet er innvilget eller om vi trenger mer informasjon fra deg. Har du sendt lånesøknad etter våre åpningstider vil din søknad bli behandlet førstkommende virkedag.

Hvordan og når utbetales lånet ?

Innvilges lånet signerer du lånedokumentene og returnerer disse. Vi utbetaler til oppgitt konto så snart det er praktisk mulig etter at vi har mottatt dokumentene i retur.

Kan jeg opprette avtalegiro?

Ja, vi anbefaler opprettelse av avtalegiro med fast trekk hver måned. Dette kan opprettes i nettbank eller ved å kontakte din rådgiver i banken.

Kan jeg innbetale ekstra på lånet?

Ja, du kan når som helst innbetale ekstra på lånet. Det er viktig at du oppgir riktig referanse ved overføring. Ta kontakt med oss slik at vi får avtalt endring i nedbetalingsplanen.

Kan jeg innfri lånet før avtalt nedbetalingstid?

Ja, du kan innfri lånet uten ekstra kostnader før avtalt nedbetalingstid.

Kan jeg få betalingsutsettelse?

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsatt at de siste 6 måneder er betalt punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente er pålydende rente fra vår prisliste og som du ofte får oppgitt når du spør om et tilbud. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, etableringskostnad og termingebyr. Effektiv rente er det du faktisk betaler.

Betalingsforsikring

Hva er betalingsforsikring?

Forsikret forbrukslån sikrer deg dersom du blir arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt. Forsikringen dekker det månedlige terminbeløpet inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 250.000 kroner. Betalingsforsikring er en rimelig investering i trygghet og som vi anbefaler til alle kunder som kvalifiserer til forsikringen.

Hva gjør jeg dersom jeg blir fullt sykemeldt og har betalingsforsikring?

Ta kontakt med Cardif Skadeforsikring på telefon 800 41 010. Skadeskjemaer og vilkår finner du på vår hjemmeside.

 

 

 

Dame med PC
Copyright © Finans Midt-Norge