Hva kan leases?

Alle driftsmidler som kan beskrives som egen enhet og avskrives, kan leasingfinansieres.

 Noen av de vanligste driftsmidler å lease er: 

  • Biler
  • Lastebiler og hengere
  • Anleggsmaskiner
  • Landbruksmaskiner
  • Produksjonsutstyr
  • Skogsmaskiner
  • Kopimaskiner, IKT
  • Båter og skip

Er du usikker på om noe kan leases, så kontakt oss

 Kalkuler og søk om leasing

Nyttige lenker