Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt.

Valg markert med * skal kun velges ved enkeltpersonforetak

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 079

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr (1.516 kroner). Tinglysningsgebyret vil bli redusert til 1.051 kroner dersom signering skjer elektronisk. Ved tinglysning av skipspant er satsen 2.321 kroner (ikke mulig å signere elektronisk)

106 006
Nominell rente p.a.: 4,15%
Effektiv rente:  

Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med lånet.

8,77%
Etableringsgebyr: 4 490
Termingebyr: 120
Fant ikke bilde
(Ingen næringslån valgt) Velg næringslån