Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital
Lån
SpareBank 1 kan ikke yte finansiering av aktiviteter som ikke er forenelig med norsk lov.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 250.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se informasjon før kjøp for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 65 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes her

Effektiv rente 21,04 %, lånebeløp kr 65.000 o/ 5 år, etabl. gebyr kr 1500, totalt kr 101.692,-

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 572

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er beløpet du har søkt med tillegg av etableringsgebyr.

101 790
Nominell rente p.a.: 16,50%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår etableringsomkostninger samt termingebyr. 

20,28%
Etableringsgebyr: 1 790
Termingebyr:  

Laveste termingebyr oppnås som regel ved bruk av Avtalegiro.

70