Organisasjon

Intern organisering og ledelse.

SpareBank 1 Finans Nord-Norges hovedkontor ligger i Tromsø. I tillegg har vi et distriktskontor i Bodø som dekker Salten og Helgeland. Våre produkter tilbys også gjennom rådgivere i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
 Administrerende Direktør Hanne Karoline Kræmer 
 Leder Forretningsutvikling Cicilie Stormo Mathisen
 Leder Privatmarked/Digitalt salg Hege Skaue
 Leder Bedriftsmarked Hilde Varem
 Leder Kreditt/Stab Erlend Johan Johansen

 

Ledergruppe SNN Finans